Magazín

Nový doktor Doolittle z Kanady používa vedeckú metódu, aby sa od našich spolupútnikov dozvedel niečo o stave ich mysle a tela. Zvieratám boli ponúknuté možnosti v špecifických testoch. Ak v nich opakovane prejavili rovnakú voľbu, bolo jasné, že od ľudí niečo chcú. Doktor Ian Duncan povedal , že jeho metódy komunikácie so zvieratami sú založené na vedeckých poznatkoch. Paralela s príbehmi legendárneho doktora Doolittla v tomto prípade poukazuje na veľkú predstavivosť nielen autora knihy, ale aj súčasného vedca, pretože knihy boli napísané pred takmer sto rokmi.

Doktor Ian Duncan, pôvodom zo Škótska, je rozhodnutý zverejniť svoj spôsob komunikácie s domácimi miláčikmi a hospodárskymi zvieratami na vedeckej konferencii na budúci týždeň.

Svoju výskumnú prácu začal testami, prostredníctvom ktorých sa chce od zvierat dozvedieť, či sú spokojné so svojimi životnými podmienkami a či je o ne dobre postarané.

Doktor Duncan, predseda komisie pre dobré životné podmienky zvierat na University of Guelph v Kanade vyhlásil, že jeho metódy komunikácie s veľkými i malými tvormi zo zvieracej ríše sú založené na vede, aj keď uznal podobnosť s vizionárskym charakterom doktora Dolittla.

Zdroj: pluska.sk, Autor: Zázračný svet/ kuk

Pridaj medzi obľúbené na profil
komentáre